Slut på gratis Java. Oracle vill ha betalt.

Oracle gick ut förra året med nyheterna om att dom ska ändra på sin licensmodell för Java och börja ta betalt för Java för företag som använder den i kommersiellt bruk. Detta betyder för er som kör en Java applikation i företaget att ni måste f.om Januari 2019 ha en licens för att ta del av uppdateringar/patchar för Java 8.

Java 8 kommer att läggas ner under 2019/2020 till förmån för Java 11, vilket då kräver en full licens för att ens ladda ner.

Tänk på att ni kan vara ersättningsskyldiga när ni laddar ner uppdateringar för Java 8. Det vi rekomenderar är att ni kikar vilka applikationer ni använder som kör Java och tar bort dessa om ej nödvändiga. För dom applikationer som fortfarande kräver Java måste ni ha en licens från Oracle för att få fortsätta använda.

Ni har även möjligheter att köra OpenJDK (en opensource variant av Java) dock är den inte lika kompatibel med alla applikikationer och kan strula vid implementering.

Kontakta oss om ni har ytterligare frågor om detta!