Skicka påminnelser från Sharepoint

Under Jan/Februari rullar Microsoft ut en funktion för att kunna skicka påminnelser baserad på kolumner i listor med flow.

Detta betyder att man kan nu sätta ett specefikt datum i en kolumn och välja ”Påminn mig X dagar INNAN datum i kolumn X”.