Kör Flow direkt från Onedrive Online

Under Februari rullar Microsoft ut en funktion som gör att du kan köra Flow-flöden direkt från Onedrive online.

Välj filen och det Flowflöde du vill köra.

Copy as a PDF Contoso.png